مشاوره حقوقی مجتمع های تجاری

موسسه حقوقی و داوری سه یک با همکاری موسسه حقوقی پاو، دپارتمان تخصصی مجتمع های تجاری را بالغ بر 20 وکیل حرفه ای و 30 کارشناس آموزش دیده در زمینه ارائه خدمات حقوقی تخصصی به مجتمع های تجاری با هدف ارائه روش نوین وکالت راه اندازی نمودند.

چشم انداز دپارتمان حقوقی مجتمع های تجاری پیشگیری از اختلافات و دعاوی آتی می باشد و در این زمینه به ارائه خدماتی از قبیل: شرکت در جلسات، مذاکره، میانجیگری، داوری و در صورت عدم حل اختلاف پذیرش دعوا در زمینه های مختلف با ارجاع موضوع به وکیل تخصصی و نظارت مدیر دپارتمان می باشد

برای نحوه همکاری و اطلاعات بیشتری با شماره 02122011163  -  02122011147  تماس حاصل فرمایید.