جهت مشاهده رزومه هر کدام از وکلای محترم روی نام ایشان کلیک کنید.

 

نام وکیل

تخصص

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنجشنبه

جمعه

توضیحات

عباس عنصری فرد

مشاوره مجتمع های تجاری

-

-

-

-

-

-

-

-

نادر صدرالحفاظی

جواز کسب

-

-

-

-

-

-

-

-

مانا صدرالحفاظی

خانواده

-

-

-

-

-

-

-

-

سالار عنصری فرد

خانواده

 

 

 

 

 

 

 

 

مجتبی راهجردی

امور بانکی

 

 

 

 

 

 

 

 

حمزه علی

مقیمی