مشخصات آرمان را در اینجا بخوانید

مشخصات فردي كه از طرف مركز مراقبت بعد از خروج كانون اصلاح و تربيت به بنیاد ما معرفی شده است را در اینجا میخوانید.

مشخصات آرمان را در اینجا بخوانید

مشخصات فردي كه از طرف مركز مراقبت بعد از خروج كانون اصلاح و تربيت معرفي شده است به شرح زير است :

متولد ١٣٧٨

سن در زمان اتفاق  : ١٦ سال 

جرم: جرح عمدي 

علت وقوع جرم: دعواي اتفاقي با طلبكار به جهت طلب ٢٠ هزار توماني 

وضعيت خانواده : بد سرپرست به جهت اعتياد شش ساله پدر 

وضعيت تحصيلي : ترك تحصيل به جهت اعزام به كانون اصلاح و تربيت 

محكوميت: پرداخت ديه به ميزان پنجاه ميليون تومان

وضعيت فعلي : سرپرست خانواده و اشتغال به كار با درآمد ٤٠٠ هزار تومان در ماه و اقساط ديه ماهيانه ٤٧٥ هزار تومان ماهيانه

.button {     display: inline-block;     margin: 0;     padding: .461em 1.563em .41em;     color: #fff!important;     text-align: center;     text-decoration: none;     text-shadow: 0 -1px 0 rgba(0, 0, 0, 0.7);     text-transform: uppercase;     line-height: 1;     font-size: .9em;     cursor: pointer;     font-family: "proxima-nova", sans-serif;     border: 1px solid #1a4064;     background: #255a8c;     -webkit-border-radius: 100px;     -moz-border-radius: 100px;     border-radius: 100px;     -webkit-box-shadow: 0 0 0 3px rgba(0, 0, 0, 0.1), inset 0 0 1px 1px rgba(255, 255, 255, 0.15);     -moz-box-shadow: 0 0 0 3px rgba(0, 0, 0, 0.1), inset 0 0 1px 1px rgba(255, 255, 255, 0.15);     box-shadow: 0 0 0 3px rgba(0, 0, 0, 0.1), inset 0 0 1px 1px rgba(255, 255, 255, 0.15); } .button:active  {     -webkit-box-shadow: 0 0 0 3px rgba(0, 0, 0, 0.1), inset 0 0 1px 1px rgba(0, 0, 0, 0.1);     -moz-box-shadow: 0 0 0 3px rgba(0, 0, 0, 0.1), inset 0 0 1px 1px rgba(0, 0, 0, 0.1);     box-shadow: 0 0 0 3px rgba(0, 0, 0, 0.1), inset 0 0 1px 1px rgba(0, 0, 0, 0.1); } .button.green  {     text-shadow: 0 -1px 0 rgba(0, 0, 0, 0.4);     border: 1px solid #578824;     background: #71b02f; } .button.green:hover  {     background: #79bc32; } قسمت قبلیقسمت بعدی