اجرا تفاهم نامه مرکز مراقبت بعد از خروج کانون اصلاح و تربیت و بنیاد سه یک

بنیاد سه یک و مرکز مراقبت بعد از خروج کانون اصلاح و تربیت با هدف گسترش همکاری های علمی و عملی در سه سطح پیشگیری تفاهم نامه تنظیم کردند.

اجرا تفاهم نامه مرکز مراقبت بعد از خروج  کانون اصلاح و تربیت و بنیاد سه یک

بنی آدم اعضای یک پیکرند           که در آفرینش ز یک گوهرند

چوعضوی بدرد آورد روزگار         دگر عضو ها را نماند قرار 

توکزمهنت دیگران بی غمی            نشاید  که نامت نهند آدمی 

 

با تفاهم نامه ای که بین بنیاد پیشگیری ازناهنجاری ها و آسیب های اجتماعی سه یک  و مرکز مراقبت بعد از خروج  کانون اصلاح و تربیت (مکانی برای نگهداری اطفال و نوجوانان بزهکار) تنظیم شد، مقرر گردید کانون یکی از آزاد شدگان را جهت حمایت های مادی و معنوی و انجام اقدامات پیشگیری سطح سوم به بنیاد سه یک معرفی نماید و خوشبختانه مرکز مراقبت بعد از خروج به موجب نامه مستقل اولین نفر را به «بنیاد سه یک» معرفی نمود و ما نام مستعار «آرمان» را برای او انتخاب نمودیم که با این نام و هویت جدید ضمن اصلاح و درمان اجتماعی، روند بازاجتماعی شدن و باز سازگاری او را با همکاری و همفکری یکدیگر شروع کنیم.

هر کجا محرم شدی چشم از خیانت بازدار           ای بسا محرم که با یک نقطه مجرم می شود

انتهای  خبر/

 

نظرات بینندگان

دیدگاه خود را در این باره بنویسید

بازدید کننده گرامی پر کردن فیلدهای ستاره دار الزامی است