تعداد عناوین مجرمانه به چه عددی میرسد؟ با شما آن را میشماریم -- پانزده

************************************ این مطلب به روز میشود ************************************ متجاوز از 1980 عنوان مجرمانه در سیاهه کیفری ایران نقش بسته است که ارتکاب هریک از آنها مستوجب اعمال انواع مجازاتها خواهد بود و از جهت تقسیم بندی انواع پیشگیری ، به عنوان پیشگیری کیفری عام مطرح می شود و منظور این است که مردم با اطلاع از مجازات این رفتارها و از ترس مجازات آن از ارتکاب آن خودداری می کنند و دفاع عدم اطلاع از این عنواین، به استناد اینکه این قوانین پس از تصویب در روزنامه رسمی که در هیچ باجه ای یافت نمی شود، منتشر شده است رافع مسئولیت کیفری نخواهد بود. در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه ارتکاب بسیاری از جرائم در نتیجه بی اطلاعی مرتکبین رخ می دهد در این قسمت سعی بر آن است که ضمن اطلاع رسانی مجدد بر اساس روند تاریخی جرم انگاری جرایم در هر هفته ضمن اختصاص یک کد کیفری به هر جرم حداقل 5 مستند قانونی عنوان مجرمانه را بیان نماییم. نظر به اینکه بخشی از جرایم مندرج در قانون مجازات اسلامی ریشه در فقه دارد، بیان عناوین مجرمانه از جرایم حدود، قصاص و دیات شروع و به ترتیب تصویب تاریخی جرایم تعزیری کد گذاری خواهد شد.

تعداد عناوین مجرمانه به چه عددی میرسد؟ با شما آن را میشماریم -- پانزده

زنا: عبارت است از جماع( نزدیکی و دخول از قُبُل یا دُبُر ) بین مرد و زنی که رابطه زناشویی بین آنها وجود ندارد.

1- زنا با محارم نسبی که مجازات آن اعدام است ( بند الف ماده 224 قانون مجازات اسلامی)

2- زنا با زن پدر که موجب اعدام زانی است ( بند ب ماده 224 قانون مجازات اسلام )

3- زنای مرد غیر مسلمان با زن مسلمان که موجب اعدام زانی است( بند پ ماده 224 قانون مجازات اسلامی

4- زنای به عنف و اکراه و عدم رضایت زانیه به سبب عدم اراده که موجب اعدام زانی است( بند ت ماده 224 قانون مجازات اسلامی)

5-  زنا در شرایط احصان ( شرایطی که زن و مرد دارای همسر قانونی بوده و در هر حال در دسترس وی باشد. که مجازات وی رجم ( سنگسار) است. ( ماده 225 قانون مجازات اسلامی)

6- زنای با محارم نسبی و زنای محصنه در حالی که زانی نابالغ باشد صد ضربه شلاق  ( ماده 228  قانون مجازات اسلامی)

7- زنای مردی که همسر دارد لیکن هنوز با او نزدیکی نکرده است صد ضربه شلاق، تراشیدن موی سر و تبعید به مدت یکسال قمری ( ماده 229 قانون مجازات اسلامی)

8- حد زنا در غیر شرایط احصان صد ضربه شلاق ( ماده 230  قانون مجازات اسلامی)

9- مجازات زنا که مرتکب کمتر از 4 بار اقرار نماید سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه 6 (ماده 232 قانون مجازات اسلامی)

10- حد لواط (نزدیکی دو مرد ) برای فاعل در صورت عنف، اکراه یا دارا بودن شرایط احصان و یا مسلمان بودن مفعول، اعدام . (قسمت اول  ماده 234 قانون مجازات اسلامی)

11- حد لواط برای فاعل در صورتی که عنف ، اکراه و شرایط احصان ( شرایطی که مرد دارای همسر بوده و هر زمان که بخواهد امکان نزدیکی وجود داشته باشد)  نباشد، صد ضربه شلاق( قسمت دوم ماده 234 قانون مجازات اسلامی )

12- حد لواط برای مفعول در هر صورت اعم از وجود یا عدم احصان اعدام است.( قسمت ذیل ماده 234 قانون مجازات اسلام) 

13- حد تفخیذ ( نزدیکی بین دو مرد به صورت قرارداد اندام تناسلی بین ران ها یا نشیمنگاه) صد ضربه شلاق است و تفاوتی بین محصن و غیر محصن و عنف و غیر عنف نیست.( ماده 236 قانون مجازات اسلامی) 

14- در تفخیذ اگرفاعل غیر مسلمان و مفعول مسلمان باشد، حد فاعل اعدام است.( تبصره ماده 236 قانون مجازات اسلامی)

15- همجنس گرایی مردان مانند تقبیل ( بوسیدن) و ملامسه ( لمس کردن )  از روی شهوت ، موجب سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه تعزیری درجه شش است ( ماده 237 قانون مجازات اسلامی) 

نظرات بینندگان

دیدگاه خود را در این باره بنویسید

بازدید کننده گرامی پر کردن فیلدهای ستاره دار الزامی است