عناوین خبرهای جرم نگار

۲۵۰ هزار زن سرپرست خانوار در کشور، به علت طلاق

وکیل ملت: رئیس سازمان بهزیستی بیان کرد: گاهی طلاق اجتناب ناپذیر است، اما به دلیل عدم توان اقتصادی زنان در جامعه که یک واقعیت روشن است باید شرایطی فراهم کنیم که آمار طلاق در جامعه کاهش یابد

تعداد عناوین مجرمانه به چه عددی میرسد؟ با شما آن را میشماریم -- پانزده

************************************ این مطلب به روز میشود ************************************ متجاوز از 1980 عنوان مجرمانه در ...