عناوین خبرهای

۲۵۰ هزار زن سرپرست خانوار در کشور، به علت طلاق

وکیل ملت: رئیس سازمان بهزیستی بیان کرد: گاهی طلاق اجتناب ناپذیر است، اما به دلیل عدم توان اقتصادی زنان در جامعه که یک واقعیت روشن ...