عناوین خبرهای دانشجویان

پاسخنامه آزمون درس آیین دادرسی کیفری (1)

دانشجویان عزیز میتوانند پاسخنامه را در ادامه دنبال کنند.

جزوه درسی "جرم شناسی - دوره کارشناسی"

جزوه درس "جرم شناسی - دوره کارشناسی" قابل دسترس در وبسایت سه یک .