عناوین خبرهای دانشجویان

جزوه درس کیفرشناسی

دانشجویان عزیز میتوانند جزوات درس کیفرشناسی را از لینک زیر دانلود کنند.

جزوه درس متون حقوقی

دانشجویان عزیز میتوانند جزوات درس متون حقوقی را از لینک زیر دانلود کنند.

پاسخنامه آزمون درس آیین دادرسی کیفری (1)

دانشجویان عزیز میتوانند پاسخنامه را در ادامه دنبال کنند.

جزوه درسی "جرم شناسی - دوره کارشناسی"

جزوه درس "جرم شناسی - دوره کارشناسی" قابل دسترس در وبسایت سه یک .